dplsld.nl
voorpagina
nieuws
opinie
agenda
vraagbaak
boeken
archief
contact


Een vochtig afscheid van de Detmerskazerne
10 september 2012

Al geruime tijd was de kazerne kandidaat voor afstoting en op 31 augustus, na een aanwezigheid van 16 jaar nam de Koninklijke Marechaussee plechtig afscheid van het karakteristieke complex in Eefde. Met het gereedkomen van de nieuwe opleidingsaccommodatie op de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn, verviel de noodzaak om de Detmers nog verder te gebruiken en open te houden.

Niet alleen de marechaussee zal goede herinneringen overgehouden hebben aan de wat achteraf aan het spoor gelegen kazerne in Eefde. Gebouwd in 1938 voor de infanterie, werd de kazerne na de oorlog gebruikt voor opleidingen van AAT'ers voor Indiƫ en in later jaren door werktroepen en Van Heutsz.
Dicht tegen burgerbebouwing aangelegen was het haast noodzaak een goede relatie met de burgerij op te bouwen en dat gebeurde dan ook. Zo was ieder jaar de kazerne beschikbaar voor Koninginnedag- en 5 mei activiteiten. Terwijl de regen uit de hemel gutste haalde de burgemeester van Lochem, waar Eefde onder valt, herinneringen aan deze gebeurtenissen op. Ook was er tijdens zijn burgemeesterschap nooit geklaagd over hinder die de kazerne en haar bewoners zouden kunnen veroorzaken, aldus de burgervader. Die kreeg de lachers op zijn hand toen hij aan het begin van zijn speech even opmerkte dat geharde marechaussees wel tegen een beetje regen kunnen, maar dat hij blij was zelf onder een paraplu te staan.


De burgemeester van Lochem hield het wel droog

Een andere gebeurtenis eerder die dag was ook al nat verlopen. Een van de gebouwen op de kazerne is vernoemd naar Jeroen Severs, de in een hinderlaag in Irak omgekomen marechaussee. In het halletje is een herdenkingspaneel en een register. Dat register kregen de ouders van Jeroen Severs om te bewaren. In Apeldoorn zal opnieuw een gebouw naar Severs genoemd worden, zodat deze traditie van herdenken in stand blijft. Daarna kon men of aan de koffie, of een regenachtig rondje maken over de kazerne en de gebouwen betreden.

Na de pauze met soep en broodjes werd het laatste deel van de plechtigheden ingezet. De burgemeester had het geluk van de paraplu, de genodigden van stoeltjes in een langwerpige aan een zijde open tent, de rest stond in de af en toe striemende regen. Na het plechtig neerhalen van de marechausseevlag speelde de muziekkapel van het Wapen het marechauseelied, gevolgd door het Wilhelmus, maar eerst moesten de trommelaars een laagje water van hun instrumenten lozen. Een ludiek tintje werd verzorgd door instructeurs die van Eefde naar hun nieuwe onderkomen in Apeldoorn zouden gaan op sportieve wijze: hardlopen, met boten de IJssel over en verder fietsen. Nadat haast iedere geĆ¼niformeerde symbolisch de poort uit gemarcheerd was sloot de laatste kazernecommandant deze al even symbolisch. Een tijdperk was ten einde.

Voor een foto-impressie van de kazerne en de sluiting, klik hier

 
Dpl Sld (dplsld.nl) werd gemaakt onder redactie van Frank Oosterboer en verscheen in 2011 en 2012 op het web.

Dpl Sld was opgezet als platform voor alle oud-dienstplichtigen ongeacht krijgsmachtdeel.


(Geen van de links in de kop van de pagina is actief.)