Elias Beeckmankazerne/eb13.jpg

vorige | overzicht | volgendeKeuken/eetzaalgebouw. Dit gebouw is nogal afwijkend ten opzichte van andere gebouwen met dezelfde functies op dit type kazerne. Van oorsprong een combinatie van ketelhuis, badhuis en keukengebouw. Vaak later uitgebreid met een eetzaal. De lage aanbouw met plat dak hiervoor op de foto is van later datum en zal worden verwijderd, zodat het oorspronkelijk gevelbeeld hersteld is.