de Elias Beeckmankazerne/eb18.jpg

vorige | overzicht | volgendeLinks het keukengebouw, de appèlplaats ligt hierachter. Deze ruimte wordt momenteel (april 2018) bebouwd met een nieuwe vleugel.