Frederik Hendrikkazerne, Loyolalaan, Vught


Huidige toestand

Nadat de kazerne overging in handen van de gemeente Vught, werd einde 2008 met de sloop van het grootste deel van de gebouwen begonnen. Gespaard werden ondermeer het hoofdgebouw met klokkentoren, momenteel zit hierin de projectorganisatie voor de herontwikkeling van het kazerneterrein. De uiteindelijke bestemming is gezondheidscentrum. Twee legeringsgebouwen werden verbouwd tot appartementenblokken en zijn anno 2012 bewoond. De vroegere ingang aan de Loyolalaan is eveneens gespaard, wat ook geldt voor het koepelgebouw met koperen dak dat nu vrijstaat na afbraak van de aanliggende bebouwing.

De restanten van de kazerne worden geïntegreerd in het project Stadhouderspark, dat naast 640 woningen ook wijkvoorzieningen zal kennen. Zoveel mogelijk zijn de bomen op het terrein gespaard om het groene karakter te behouden. Om een goede ontsluiting te realiseren werd de Postweg aangelegd die over de langsas van het voormalige kazerneterrein loopt tussen de Loonsebaan en de Kamperdijklaan. Halverwege deze weg bevindt zich een rotonde tussen de vroegere hoofdingang en het bureelgebouw met klokketoren. Honderd meter ten westen van het voormalige hoofdgebouw is een atletiekcomplex aangelegd.
Veel woningen, die vooral in de hogere prijsklasse gebouwd moeten worden, zijn er nog niet opgetrokken. Over al zijn lege kavels aan te treffen met borden die teksten als: vrijstaande woning vermelden.

Geschiedenis

De Frederik Hendrikkazerne werd in 1936 opgeleverd en vervolgens in gebruik genomen door het Eskadron Pantserwagens, ook werden er huzaren-motorrijders gelegerd.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was er de SS-Polizei Panzerjäger Ersatz Kompagnie gevestigd. Vanaf 1943 de Landwacht, Landstorm Nederland en de Jeugdstorm, allen NSB-organisaties.
Na de bevrijding van Zuid-Nederland in 1944 werden er Stoottroepen gelegerd en opgeleid ten bate van de inzet in Nederlands-Indië. Andere infanterie-eenheden zouden de kazerne gebruiken terwijl er tevens in 1949 de Genieschool gevestigd werd.
In 1966 werden de genie-opleidingen geconcentreerd in de omgeving van Vught. Het Genie Opleidings Centrum werd opgericht waarin het Depot Genietroepen en de Genieschool samen gingen. Op de Freek, zoals de kazerne bij de genie genoemd werd, zaten ondermeer: de Kaderschool Genie, de SROG (School Reserve Officieren Genie) en de Stafcompagnie voor de vaar-en duikersschool. Ook werden er voor verbindingsdienstwerk (radio- en lijnverbindingen) opleidingen gegeven.

In de jaren ’70 speelden er behalve opleidingen ook andere zaken. De kwaliteit van het eten en de onhygiënische toestand van de manschappeneetzaal leidden tot protestdemonstraties. Ook speelden er huisvestings-problemen op de kazerne. Na een artikel over slecht sanitair en de legering van te veel manschappen op één kamer in het blad Twintig van de soldatenvakbond VVDM, werden er vragen in de Tweede Kamer gesteld. Pas in de jaren ’80 zouden er op dit gebied verbeteringen komen.
In 1981 vond er een spectaculaire wapendiefstal plaats op de kazerne, er werden 62 pistoolmitrailleurs en pistolen ontvreemd. Het zou elf jaar duren voor de marechaussee de diefstal kon oplossen.

Eind jaren ‘90 werd het stil op de kazerne, de Landmacht was sterk gekrompen en de opleidingsbehoefte navenant. Begin 21e eeuw werden er nog opleidingen voor de marechaussee gegeven maar de genie was toen al weg. In 2004 viel het doek voor de kazerne met de uitgebruikname. In de rijksbegroting van 2006 werd de voorgenomen verkoop bekend gemaakt die plaats vond in 2007.

De naamgever

 

Prins Frederik Hendrik  van Oranje-Nassau werd in 1584 in Delft geboren en was de zoon van Willem van Oranje. In 1625 volgde hij zijn halfbroer Maurits op als stadhouder. Frederik Hendrik was een succesvol militair in de strijd tegen de Spanjaarden in de Tachtigjarige Oorlog en had als bijnaam de stedendwinger. Hij gaf de voorkeur aan belegeringen van steden boven gevechten in het veld.
In de jaren '30 van de 17e eeuw werd er in de zuidelijke Nederlanden een hevige strijd uitgevochten met de Spanjaarden. Onder zijn leiding werden een groot aantal steden in Brabant, Limburg en zelfs in Duitsland langs de Rijn veroverd. In 1637 veroverde hij Breda, het laatste Spaanse bolwerk in de zuidelijke Nederlanden.
Frederik Hendrik realiseerde zich dat met oorlog niet alles te winnen was en ontpopte zich ook als bekwaam diplomaat. In 1646 begon hij vredesonderhandelingen met de Spanjaarden, die twee jaar later tot de Vrede van Münster zouden leiden. Frederik Hendrik maakte het einde van de oorlog door zijn dood in 1647 niet meer mee.

Overig

De kazerne is gebouwd in traditionele stijl en sommige natuurstenen detailleringen doen denken aan de niet ver afgelegen Koning Willem I kazerne in Den Bosch. Op het kazerneterrein stonden monumenten voor de Stoottroepen, Nederlands-Indië en de Genie. De kazerne is de tweede kazerne in Nederland, naast de gelijknamige kazerne in Venlo, die Frederik Hendrikkazerne heet.