van Essenkazerne/ve08.jpg

vorige | overzicht | volgendeLinks de twee poten van de H-vormige kazerne. De loodsen op de achtergrond zijn de voormalige stallen van de A.Koolkazerne. Het moderne gebouw aan de rechterkant is in gebruik als opvang door het Leger des Heils.