Arthur Koolkazerne/ak11.jpg

vorige | overzicht | volgendeVan voor naar achter: het magazijn, de smederij en de manége. Deze drie gebouwen aan het einde van een rij stallen en een rijloods hadden al de status van gemeentelijk monument en blijven behouden. Met de sloop van de vier naastliggende stallen en rijloods breekt de gemeente Ede meer af dan stenen en dakpannen.