EK05

vorige | overzicht | volgende


Het hoofdgebouw van de A. Koolkazerne. Hierachter vallen de kappen van de nog steeds bestaande stallen te zien. Uiterst rechts de voorgevel (deels) van de cavalerie rijloods. Het hek rond de kazerne en de burger op de fiets doen vermoeden dat de voorgrond van het terrein op de foto toen nog niet bij de kazerne hoorde.