EK07

vorige | overzicht | volgende


Deze foto stamt uit 1927/1928. De heren te paard zijn aspirant-officieren van de School Reserve Officieren Bereden Artillerie (SROBA), waarvoor later de Bergansiuskazerne zou worden gebouwd. De manége in het midden en de smederij rechts hiervan bestaan nog, het gebouw aan de linkerkant niet.