vh02.jpg

vorige | overzicht | volgendeDe rechterpoot van de U, oftewel de noordvleugel, is het oudste deel van de kazerne en kende diverse verbouwingen. Rechts naast de deur is aan de afwijkende kleur steen te zien dat hier vroeger een van de toegangspoorten van de kazerne was.