vh14.jpg

vorige | overzicht | volgendeHoek Botervatsteeg/Buiten Nieuwstraat. Vanuit dit standpunt zijn twee delen van de kazerne te zien. Rechts de zuidvleugel aan de Oudestraat/Botervatsteeg en links het schoolgebouw aan de Buiten Nieuwstraat. De burgerhuizen op de voorgrond zouden, als de kazerne verder was gegroeid, er op den duur deel van hebben uitgemaakt en/of gesloopt voor nieuwbouw.