vh18.jpg

vorige | overzicht | volgendeLinks de loods van het stadsarchief. De achterzijde van de noordvleugel is gestuct en bruin-oranje gesaust. Links hiervan twee panden die vanaf de Oudestraatkant niet te zien zijn, maar wel deel uitmaken van de kazerne. Waarschijnlijk is de bebouwing die op deze kavels stond (deels) gesloopt, waarna een uniforme buitengevel opgetrokken werd in stijl van de rest van de kazerne.