lim10.jpg

vorige | overzicht | volgendeDe voormalige onderofficierskantine heeft enige tijd een politiepost gehuisvest, maar staat nu (juni 2014) grotendeels leeg en te huur.