lim18.jpg

vorige | overzicht | volgendeDe vroegere hoofdingang uit de begintijd van de Infanteriekazernes is in ere hersteld en vormt nu de enige toegang tot het terrein voor auto's. Op de achtergrond de voormalige onderofficierskantine.