vh07.jpg

vorige | overzicht | volgendeOp de plaats van de woningen links stonden de stallen/binnemanege, de weg rechtdoor komt uit bij de voormalige achteringang.