vh08.jpg

vorige | overzicht | volgendeDe plaats van de achteringang, de woning rechts is een voormalige dienstwoning. Er is een stille getuige van de kazerne blijven staan. Rechts van de vrouw op de foto die een rolstoel duwt is een merkwaardige tapstoelopende en afgeplatte boom te zien. Dit is de overwoekerde rechterkolom van het poorthek. Het wachtgebouwtje stond op de plaats van de inrit van de eerste woning links.