terug naar kazernebeschrijving


De voormalige plattegrond van de kazerne. Ingetekend in rood zijn de zes blokjes nog bestaande dienstwoningen. Ingetekend in zwart de twee nog bestaande kazernegebouwen. Gebouw 2, het vroegere hoofdgebouw aan de Zwolseweg en bij de pijl het patronenhuisje op de huidige lokatie, de vroegere lokatie is als nummer 12 op de kaart terug te vinden.