rip02.jpg

vorige| overzicht | volgendeDe hoek Schoterweg-Kleverlaan met in de verte het voormalige fouragegebouw. Voor de woonblokken had men, hoewel de ruimte beperkt is, nog drie kleine blokken woningen willen bouwen.