rip08.jpg

vorige | overzicht | volgendeGebouwd als stallen en voor de Tweede Wereldoorlog verbouwd tot garages. De vier stallen vormen met de in het midden staande manege een H-vormige plattegrond, waarvan de rechterachterpoot korter is. Het hier getoonde zicht is mogelijk omdat op de plaats van de grasvlakte en het stadstuintje een groot appartementenblok had zullen verrijzen.