rip13.jpg

vorige | overzicht | volgendeBlokken eengezinswoningen aan de linkerzijde van het terrein. De totale afwezigheid van auto's wordt gecompenseerd met hier en daar flinke hoeveelheden fietsen.