Koning Willem II kazerne/kw2-01.jpg

vorige | overzicht | volgende


De dienstingang voor het brengen en halen van gestraften is op dezelfde plaats als de voertuigingang van de kazerne. Wel staat er tegenwoordig een hoge stalen deur. Links hiervan is de parkerplaats voor personeel en bezoekers.