Koning Willem III kazerne te Nieuwersluis/N08.jpg

vorige | overzicht | volgendeDe vroegere Pupillenschool. Dit gebouw diende als stafgebouw in de periode van het Depot voor Discipline. Op de achtergrond de rechterkant van het hoofdgebouw.