Koning Willem III kazerne te Nieuwersluis/N11.jpg

vorige | overzicht | volgendeKijkje tussen de vroegere Pupillenschool en het blokje dienstwoningen aan het Zandpad door. Het vroegere B-paviljoen in het midden van de foto was oorspronkelijk een exercitieloods maar werd al snel als logiesgebouw gebruikt. Tegenwoordig huisvest het 20 cellen. Op de achtergrond een van de drie nieuwe cellengebouwen die samen een afgesloten ensemble vormen.