Koning Willem I kazerne/kw26.jpg

vorige | overzicht | volgende


Deze twee veelkleurige gebouwen, verbonden met een loopbrug, lopen dwars over de lengte-as van het terrein en schermen het daardoor ontstane driehoekige parkeerterrein tussen de onderhoudsloodsen en garages, af van de overige bebouwing.