sw02.jpg

vorige | overzicht | volgendeDe Monnikensteegkant van het hoofdgebouw toont nauwelijks wijzigingen. De poort is vrij toegankelijk voor autoverkeer.