sw11.jpg

vorige | overzicht | volgendeGebouw P is naoorlogs en soberder dan de oudere legeringsgebouwen. Toen de organisatie van infanteriebataljons zich wijzigde kwam de noodzaak voor een extra legeringsgebouw. Dit werd op alle kazernes van dit type die door de infanterie gebruikt werden gebouwd.