sw13.jpg

vorige | overzicht | volgendeWoningen op de locatie van de vroegere parkeerplaats. Deze straat is Garde Grenadiers genoemd, een parallelstraat heet Garde Jagers.