Simon Stevinkazerne/ss19.jpg

vorige | overzicht | volgendeDe achterzijde van het officiers-/onderofficiershotel. Het hekwerk op de foto scheidt het gebouw en het exercitieterrein af van de rest van de bebouwing.