Simon Stevinkazerne/ss20.jpg

vorige | overzicht | volgendeNog steeds dezelfde straat als de vorige foto's. Aan het eind hiervan ligt het exercitieterrein, het officier-/onderofficiershotel ligt achter deze lage loodsen. Status magazijnen: gesloopt.