Simon Stevinkazerne/ss26.jpg

vorige | overzicht | volgende


De eerste van een reeks lage gebouwen achterop het terrein, maar voorop als je het vanaf de Beeckmankant bekijkt. Status : gesloopt. Het gebouw aan het eind van dit pad is het Soldaat Clasenergebouw. Op de plaats van de lage loodsen staat tijdelijk woonzorgcomplex De Klinkenberg.