sn10.jpg

vorige | overzicht | volgendeEen concessie aan de huidige veiligheidseisen: vluchtwegen in de vorm van uitwendige trappenhuizen aan de buitenste achtervleugels.