Juliana van Stolbergkazerne/VST01.jpg

vorige | overzicht | volgendeNieuwbouw langs de voormalige zuidgrens van het kazerneterrein aan de van Campenstraat. Direct hierachter ligt het bataljonsgebouw Willemkazerne. Uiterst rechts op de foto de kerk aan de Leusderweg.