Juliana van Stolbergkazerne/VST12.jpg

vorige | overzicht | volgendeDe kazerne had een symmetrie-as vanaf de wachthuisjes aan de Leusderweg naar achteren, die het terrein in twee gelijke helften verdeelde. Op de plaats van de huidige skatebaan in het van Stolbergpark was in de jaren voor de afstoting een grasveld. Op de achtergrond het gebouw Adolfkazerne, rechts de Leusderweg.