wk08.jpg

vorige | overzicht | volgendeWat overbleef van de eetzaal. (foto: Fred Klijndijk)