jvn11.jpg

vorige | overzicht | volgendeCamerastandpunt: de kop van het appartementenblok rechtsvoor op het terrein. De nieuwe situatie: de Oranjelaan buigt hier naar links af, verandert van naam in Westeinde en doorsnijdt het voorste rechterdeel van het voormalige kazerneterrein, om even later onder het nieuwe station door te duiken. Tot deze verandering was dit deel van het terrein ingevuld met bomen. Voor een idee hoe het eerst was, klik hier.