jvn12.jpg

vorige | overzicht | volgendeDe rechterzijde van het terrein met de nieuwe weg op de voorgrond en de resten van de gerooide bomen achter de scheidingsmuur.