onh05.jpg

vorige | overzicht | volgendeDe linkerachterzijde van de kazerne. Hier zijn net als aan de binnengevels uitwendige balkons gemaakt.