onh06.jpg

vorige | overzicht | volgendeDe Veluwemeerkant. De bebouwing waaronder de gymnastiekzaal is verwijderd ten bate van dit plantsoentje.