onh07.jpg

vorige | overzicht | volgendeDe rechterkant van de kazerne aan de Muntsteeg.