terug


Deze plattegrond dateert vermoedelijk uit 1983. In de tabel hieronder de gebouwen, open ruimtes en hun belangrijkste functies.

Gebouw/ruimte Functie Gebouw/ruimte Functie
Appèlplaats 1 bataljonappèlplaats (Koningsplein) N personeel BOS-pomp
A legering van 3 infanteriecompagnieën O sportgebouw
B legering van Ststvzgcie en Paostcie P gasmaskercontroleruimte
B 1 legering voor dienstplichtig onderofficieren en TS' ers P I parkeerplaats, deze ruimte had de bijnaam 'de vlapunt'
C burelen bataljonsstaf, wacht- en piketverblijf (Benteng) P II parkeerplaats voor burgervoertuigen
D manschappeneetzaal, keuken, onderofficierseetzaal Q schuilplaats tegen luchtaanvallen
E manschappenkantine, korporaalskantine (vanaf 1985) R ?
F overkapping gebruikt als fietsenstalling S hokje bediening afspuitplaats voertuigen
G privaatgebouw T ?
G 1 privaatgebouw U waterzuivering/pompstation
H onderofficierskantine V ?
I ? W onderhoudsgebouw
J opslagplaats jerrycans (brandstof) W 1 bureauruimtes
K bataljonsfourier, werkplaatsen X oefenterrein voor drill
L ? Z hokje tussen slagbomen
M compagniesonderhoudsgroepen, onderhoudsloods 52 Transport-peloton