Ernst Casimirkazerne, Wilhelminasingel, Roermond


Huidige toestand

Wie ter plekke nog eens nostalgisch wil mijmeren over zijn diensttijd op de Ernst Casimirkazerne ......., kan maar beter thuisblijven. De kazerne is grotendeels afgebroken om plaats te maken voor het Designer Outlet, waar de overjarige collecties van de grote merken tegen wat minder hoge prijzen verkocht worden.
Aanvankelijk gaf de gemeente Roermond in 1997 een sloopvergunning voor het totale complex, maar na protesten werden het hoofdgebouw, een legeringsgebouw, de appèlplaats en het gedenkteken van Ernst Casimir gespaard.
Aan de westkant van het hoofdgebouw verrijst, op het zogenaamde kazernevoorterrein, een groot bouwvolume dat het zicht vanaf de Wilhelminasingel op het voormalige poortgebouw bijna totaal blokkeert. Rechts in het poortgebouw heeft hamburgerketen McDonalds een vestiging en links zit La Place. De voormalige appèlplaats is een horecaplein geworden. Het hoofdgebouw vormt samen met een winkelblok dat parallel loopt met de Wilhelminasingel een rechte hoek. Binnen deze hoek bevinden zich in de vorm van twee concentrische kwartcirkels, de overige winkels. Vanaf het horecaplein doorsnijdt naar schuinlinks een centrale as deze kwartcirkels. Wie in het verlengde hiervan door een vrij nauwe gang loopt, komt op de achterste grote parkeerplaats uit. Hier kun je voor drie euro de hele dag parkeren, een leuke aanbieding als je in de binnenstad van Roermond moet zijn.
Het Designer Outlet is een winkelcentrum in de vorm van een dorpje, waarin iedere winkel een eigen individuele gevel bezit. Ondanks dat doet het geheel wat wezenloos en steriel aan.

Geschiedenis

De Ernst Casimirkazerne werd in 1939 opgeleverd en betrokken door het 2e Bataljon van het 17e Regiment Infanterie, dat daar bleef tot de meidagen van 1940. Na de snelle nederlaag in de strijd tegen de Duitsers gebruikten deze laatsten de kazerne voor de duur van de oorlog.
De Ernst Casimirkazerne was op 15 mei 1942 één van de vijf Nederlandse kazernes, waar de beroepsofficieren van het Nederlands leger die in mei 1940 in aktieve dienst waren, zich moesten melden voor een controle. Dit laatste was een handige smoes, er was al eens een eerdere controle geweest. Zodra men zich gemeld had werd men gevangen genomen en de rest van de oorlog werd in krijgsgevangenkampen in Duitsland doorgebracht.

 

De kazerne is de bakermat van het Regiment Limburgse Jagers dat daar in 1950 opgericht werd. De Limburgse jagers werden later opgevolgd door de regimenten Oranje Gelderland en Johan Willem Friso.
Van 1964 tot in 1966 werden er opleidingen voor Suriname in de zogenaamde Suriname Compagnie gegeven door het 3e Depot Infanterie. Jaarlijks werden drie compagniën voor uitzending klaar gestoomd. Eind jaren '60 werd het Technisch Specialist Opleidings Centrum in de kazerne gehuisvest. Dit zou hier tot de afstoting in 1992 blijven.

De kazerne kwam landelijk in het nieuws na een aktie van de NATRES (Nationale Reserve) in 1985. De NATRES gebruikt als onderdeel van de landmacht ook kazernes voor haar aktiviteiten. 425 Peloton uit Weert verzon voor een oefening tegen de vijand, de NATRES uit Limburg, een infiltratie en de plaatsing van nepbommen op diverse lokaties. In de Ernst Casimirkazerne werd per vergissing, de oefening was al afgelopen, een bom achtergelaten. Toen de wacht deze op een prijzenkast ontdekte werd er direct groot alarm geslagen. Niemand wist dat het een nepper was en de Explosieven Opruimings Dienst werd opgetrommeld om de "bom" onschadelijk te maken. De marechaussee onderzocht het incident, schreef er een rapport over en de commandant van 425 Peloton werd op het matje geroepen. Voor het hele verhaal over de 'bom', klik hier.
Ook de Ernst Casimirkazerne kwam op de lijst van kazernes die de inkrimpende krijgsmacht sinds het einde van de Koude Oorlog wilde afstoten. Bijna werd alles gesloopt, de resterende delen hebben monumentstatus gekregen.

De naamgever

 

Ernst Casimir van Nassau-Dietz werd in 1573 geboren en was de zoon van Jan van Nassau, de broer van Willem van Oranje. Hij was eerst stadhouder van Friesland, later ook van Groningen en Drenthe.
Net als zijn andere van Nassau familieleden vocht hij mee in de Tachtigjarige Oorlog. In 1632 vertrok Ernst Casimir samen met Frederik Hendrik naar Venlo in de campagne om de Maassteden te veroveren op de Spanjaarden. Vandaar uit trok hij verder naar de belegering van Roermond. Bij de bezichtiging van de loopgraven werd hij dodelijk in het hoofd getroffen door een musketkogel.
De hoed die Ernst Casimir droeg en doorboord werd is bewaard, samen met de betreffende kogel, en zijn heden ten dage in het bezit van het Rijksmuseum.


Overig

De Ernst Casimirkazerne is gebouwd naar een standaardontwerp voor één bataljon infanterie, de architect van dit ontwerp was kapitein der genie A.G. Boost. De eerstaanwezend ingenieur van het plaatselijke geniecommandement had enige vrijheid in de plattegrond en vormgeving. Dat laatste is te zien in de van andere kazernes afwijkende poort van het hoofdgebouw.
In 2010 werd ter herinnering aan de oprichting van het Regiment Limburgse Jagers een plaquette op de voormalige kazerne onthuld.