Ernst Casimirkazerne, Wilhelminasingel, Roermond


Huidige toestand

Wie ter plekke nog eens nostalgisch wil mijmeren over zijn diensttijd op de Ernst Casimirkazerne ......., kan maar beter thuisblijven. De kazerne is grotendeels afgebroken om plaats te maken voor het Designer Outlet, waar de overjarige collecties van de grote merken tegen wat minder hoge prijzen verkocht worden.
Aanvankelijk gaf de gemeente Roermond in 1997 een sloopvergunning voor het totale complex, maar na protesten werden het hoofdgebouw, een legeringsgebouw, de appèlplaats en het gedenkteken van Ernst Casimir gespaard.
Aan de westkant van het hoofdgebouw verrijst, op het zogenaamde kazernevoorterrein, een groot bouwvolume dat het zicht vanaf de Wilhelminasingel op het voormalige poortgebouw bijna totaal blokkeert. Rechts in het poortgebouw heeft hamburgerketen McDonalds een vestiging en links zit La Place. De voormalige appèlplaats is een horecaplein geworden. Het hoofdgebouw vormt samen met een winkelblok dat parallel loopt met de Wilhelminasingel een rechte hoek. Binnen deze hoek bevinden zich in de vorm van twee concentrische kwartcirkels, de overige winkels. Vanaf het horecaplein doorsnijdt naar schuinlinks een centrale as deze kwartcirkels. Wie in het verlengde hiervan door een vrij nauwe gang loopt, komt op de achterste grote parkeerplaats uit. Hier kun je voor drie euro de hele dag parkeren, een leuke aanbieding als je in de binnenstad van Roermond moet zijn.
Het Designer Outlet is een winkelcentrum in de vorm van een dorpje, waarin iedere winkel een eigen individuele gevel bezit. Ondanks dat doet het geheel wat wezenloos en steriel aan.

Geschiedenis

De Ernst Casimirkazerne werd in 1939 opgeleverd en betrokken door het IIe Bataljon van het 17e Regiment Infanterie (II-17 RI), dat er verbleef tot de mobilisatie van 18 augustus 1939. Na de snelle nederlaag in mei 1940 werd de kazerne door de Wehrmacht gebruikt voor de duur van de oorlog.
De Ernst Casimirkazerne was op 15 mei 1942 één van de vijf Nederlandse kazernes waar de beroepsofficieren van het Nederlands leger die in mei 1940 in actieve dienst waren, zich moesten melden voor een controle. Dit laatste was een smoes, er was al een eerdere controle geweest. Zodra men zich had gemeld werd men gevangen genomen, de rest van de oorlog werd in krijgsgevangenkampen in Duitsland doorgebracht.

 

Roermond werd frontstad eind 1944 en de bewoners werden geëvacueerd. De Amerikanen die de kazerne enige tijd zouden gebruiken troffen een lege stad aan op 1 april 1945. Na hun vertrek werd de kazerne gebruikt als repatriëringscentrum, om landgenoten die al dan niet vrijwillig terugkeerden uit Duitsland op te vangen en door te lichten. Toen dit niet meer nodig was werd de kazerne kandidaat om 2000 NSB'ers te interneren. Dit plan ging niet door en II-17 RI keerde op 1 maart 1946 terug op de kazerne. Vanaf toen werden er militairen opgeleid voor de inzet in Nederlands-Indië.

De Ernst Casimirkazerne huisvestte vanaf voorjaar 1948 het 5e Depot Infanterie en werd daarmee het opleidingscentrum voor het 2e, 6e en 11e Regiment Infanterie. Met de omzetting en deels opheffing van nummerregimenten naar naamregimenten werd 2 RI op 1 juli 1950 voortgezet als Regiment Limburgse Jagers. De Ernst Casimirkazerne werd daarmee de bakermat van de Jagers. In 1953 verhuisden ze naar Venlo en werden opgevolgd door het 3e Depot Infanterie dat de opleidingen voor de regimenten Oranje Gelderland en Johan Willem Friso verzorgde, en ook enige jaren (1964-1966) de opleidingen voor dienen in Suriname in de zogenaamde Suriname Compagnie. Op 26 november 1965 werd het Depot Technische Specialisten op de kazerne gehuisvest dat op 1 februari 1966 de eerste opleidingen startte onder de naam Technisch Specialist Opleidingscentrum Zuid (TSOC Zuid).

De kazerne kwam landelijk in het nieuws na een actie van de NATRES (Nationale Reserve) in 1985. De NATRES gebruikt als onderdeel van de landmacht ook kazernes voor haar activiteiten. 425 Peloton uit Weert verzon voor een oefening tegen de vijand, de NATRES uit Limburg: een infiltratie en de plaatsing van nepbommen op diverse locaties. In de Ernst Casimirkazerne werd per vergissing, de oefening was al afgelopen, een bom achtergelaten. Toen de wacht deze op een prijzenkast ontdekte werd er direct groot alarm geslagen. Niemand wist dat het een nepper was en de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) werd opgetrommeld om de 'bom' onschadelijk te maken. De marechaussee onderzocht het incident, schreef er een rapport over en de commandant van 425 Peloton werd op het matje geroepen. Voor het hele verhaal over de 'bom', klik hier.

TSOC Zuid bleek de laatste gebruiker van de kazerne te zijn en de opleiding vertrok in 1992 naar Weert. De Ernst Casimirkazerne kwam op de lijst van kazernes te staan die de inkrimpende krijgsmacht sinds het einde van de Koude Oorlog wilde afstoten. Bijna werd alles gesloopt, de resterende delen hebben monumentstatus gekregen.

De naamgever

 

Ernst Casimir van Nassau-Dietz werd in 1573 geboren en was de zoon van Jan van Nassau, de broer van Willem van Oranje. Hij was eerst stadhouder van Friesland, later ook van Groningen en Drenthe.
Net als zijn andere van Nassau familieleden vocht hij mee in de Tachtigjarige Oorlog. In 1632 vertrok Ernst Casimir samen met Frederik Hendrik naar Venlo in de campagne om de Maassteden te veroveren op de Spanjaarden. Vandaar uit trok hij verder naar de belegering van Roermond. Bij de bezichtiging van de loopgraven werd hij dodelijk in het hoofd getroffen door een musketkogel.
De hoed die Ernst Casimir droeg en doorboord werd is bewaard, samen met de betreffende kogel, en zijn heden ten dage in het bezit van het Rijksmuseum.


Overig

De Ernst Casimirkazerne is gebouwd naar een standaardontwerp voor één bataljon infanterie, de architect van dit ontwerp was kapitein der genie A.G.M. Boost. De eerstaanwezend ingenieur van het plaatselijke geniecommandement had enige vrijheid in de plattegrond en vormgeving. Dat laatste is te zien in de van andere standaardkazernes afwijkende poort van het hoofdgebouw.
In 2010 werd ter herinnering aan de oprichting van het Regiment Limburgse Jagers een plaquette op de voormalige kazerne onthuld.